Domainregisztrációval és fenntartással kapcsolatban panaszok

Ezen oldalon a domainregisztrációval és fenntartással kapcsolatos tudomásunkra jutott panaszokat dolgozzuk fel (függetlenül, hogy a panaszok alaptalanok vagy megalapozottak, konkrét adatok természetesen nem említve).

Elsőként egy nagyon súlyos, lehetséges problémát mutatunk be, mely kapcsán találkoztunk már panaszokkal, szerencsére ezek alaptalannak bizonyultak.

Domainnév ‘elvesztése’

Domainnév szolgáltatás kapcsán talán a legsúlyosabb probléma az lehet, ha valaki elveszti a domainevét úgy, hogy az részére már vissza sem regisztrálható (pl. más szerzi meg a domainnevet). Igaz ez ritka probléma, a .hu regisztrációs rendszerben pedig különösen védett a domainhasználó, de mégis előfordulnak ilyen esetek. Néha ilyen esetben panasszal illetnek bennünket, mint regisztrátort, noha az ilyen elvesztésekért, mint regisztrátor nem vagyunk hibásak, hiszen éppen az várható el regisztrátortól, hogy gondosan és biztonságosan kezelje a domainfenntartást.

Domainnév elvesztéséhez szinte mindig az vezet, hogy a domainhasználó nem hosszabbítja meg a használatát egy ténylegesen nem használt, ún. parkolt domainnek. A hosszabbítást elmulasztja annak ellenére, hogy mint regisztrátor többször értesítjük ügyfelünket a fenntartás lejártáról, sőt .hu domainek esetén még tőlünk függetlenül a nyilvántartó szervezet is értesít, meghirdeti a név felszabadulását, mielőtt azt más újra igényelhetné. Máskor, noha a hosszabbítást kéri ügyfelünk, a díját már nem fizeti meg, akár számlánk, fizetési emlékeztetőink ellenére sem.

Alábbiakban egy minden részletre kiterjedő válaszlevelet mutatunk be, mely olyan panaszra íródott, amikor is cégünk volt a regisztrátor, de a domainhasználó nem fizetett elő a fenntartásra, nem reagált senki a kapcsolattartó személyeknek kiküldött többszöri értesítésekre sem, valamint nem tűnt fel az egykori használónak, hogy domainneve már huzamosabb ideje nem működik, az nyilvánosan meghirdetésre került, majd más igénylő beregisztrálta. Természetesen panaszra elsőként mindig lényegretörő, rövid, áttekinthető választ adunk, de alább minden részletre, magyarázatra ki szerettünk volna térni, több oldalról is megvilágítva, megmagyarázva a felmerülő kérdéseket.

 

Tárgy: ‘elvesztett’ .hu domainnévvel kapcsolatban panasz

Tisztelt Panaszos!

Kollégáim már pontosan és helyesen tájékoztatták Önt[1] panaszával kapcsolatban. Mivel válaszunkat úgy látjuk nem értette meg, ezért ezt nagyon részletesen, több magyarázattal is kifejtjük Önnek az alábbiakban.

Panasza nem csak alaptalan volt, de indokolatlan is volt éppen hozzánk fordulni panaszával: ezzel a panaszával, mint alább olvashatja máshoz fordulhatott volna, például szerződött partneréhez, aki egykor nálunk előfizetett a domainnév fenntartására. Mindazonáltal mi segítőkészen válaszoltunk, sőt most ismételten is válaszolunk.

Ön az adott megpanaszolt domainnév kapcsán nem előfizetőnk, nálunk sohasem fizette elő ezen domainnév fenntartását, sőt sohasem rendelt meg ilyet tőlünk, köztünk a nevezett domainfenntartására szerződés nem jött létre, Ön domainfenntartására, -hosszabbítására nem fizetett nekünk. Ön tehát nem rendelt meg fenntartást, illetve hosszabbítást, nem fizetett ilyenért nekünk, mi nem vállaltunk hosszabbítást, az előfizetőnk pedig nem kérte a hosszabbítást. Így előfizetéssel, annak hosszabbításával kapcsolatban nem lehet nálunk oka panaszra.

Azt írja, hogy a panasz tárgyát képező domainnév tulajdonosa Ön volt. Valójában domainnév, mint tulajdon nem szerezhető meg. Azonban szokás “tulajdonos”-ként emlegetni a domain/domainnév használóját is, noha jogi értelemben tulajdonról nincs szó. Az alábbiakban a domainhasználó kifejezést használjuk válaszunkban.

Valóban Ön volt a domainhasználója korábban, azonban nem Ön fizetett elő nálunk a domainnévre, az előfizető azt nem kérte hosszabbítani, így  a domain delegációja törlésre került.

Felmerülhetett volna, hogy Ön előfizet, de ilyen szándékáról mi mit sem tudhattunk, ha egyáltalán ilyen szándéka esetleg volt is. Mindenesetre Ön nem rendelte meg nálunk a domain hosszabbítását, így az annak rendje és módja szerint nem került hosszabbításra, hiszen előfizetőnk nem hosszabbította, valamint még Ön sem jelezte felénk azt a szándékát, hogy ezen nevet hosszabbítatni szeretné.

Amikor a domainfenntartás lejárt, akkor az előfizető és az igénylő (a bejegyzést követően a domainhasználó, azaz Ön) által kijelölt kapcsolattartó személy egyaránt több email értesítést kapott. Ezen értesítésekre Ön reagálhatott volna akár felénk is, sőt bármely más regisztrátor cégen keresztül intézhette volna a hosszabbítást.

A domainnevét (annak delegációját) nem is mi töröltük, hanem a .hu nyilvántartó szervezet (mellesleg ezen szervezet neve: ISzT Nonprofit Kft., mely tőlünk független szervezet). Nem kérésünkre törölte, hanem azért, mert a domainfenntartás nem lett hosszabbítva. Törlésről szintén a domainhasználó által kijelölt, igénylőlapon Ön által megadott kapcsolattartó személy email címére értesítés ment ki. Ekkor, mint felszabaduló domainnevet még 60 napig Ön újraregisztrálhatta volna, de nem tette.

Ha ezt a domainnevet ténylegesen is használta volna, akkor bizonyára fel kellett volna tűnnie, hogy a domain nem üzemel. A felszabaduló nevek ráadásul 60 napra nyilvános listán meghirdetésre kerülnek, éppen azért, hogy érdekeltek jelentkezhessenek valamely regisztrátornál (bármelyiknél, tehát ugyanúgy másnál, mint akár nálunk). Ön nálunk biztosan nem jelentkezett ezen 60 nap alatt. Joggal feltételezhető, ha valakinek fontos egy név, akkor az sokkal gondosabban jár el, tehát annak idején Önnek ez a név még csak fontos sem lehetett. Ha mégis így történt, akkor méltánytalan mást hibáztatni, másnál panaszt tenni, ráadásul semmi oka nincs, hogy pont ránk legyen panasza, tekintettel, hogy mi minden elvárhatót, sőt annál sokkal többet is megtettünk előfizetőnk és a domainhasználó korrekt és megfelelő tájékoztatására is.

Noha értesítési kötelezettségünk nincs szokásunk szerint háromszor küldünk ki értesítést a lejáratról, a nyilvántartó szervezet pedig tőlünk függetlenül is minden elvárhatót megtesz, hogy értesüljön a volt domainhasználó, ha netalán maga elfeledkezne a domainhasználat hosszabbításáról (értesítést küld, nyilvánosan publikálja a lejárt, de még újrajegyezhető, illetve a majdan felszabaduló neveket).

Röviden összefoglalva, panasza teljesen alaptalan:

 • egyrészt nem volt előfizetőnk a szóban forgó domainnévre, még csak nem is rendelte meg tőlünk ezen domainnév fenntartásának hosszabbítását;
 • másrészt nem mi töröltük a domainnevét, ezt mi nem is tudtuk volna megtenni, Ön bármely regisztrátornál még újraregisztráltathatta volna, sőt a név szabaddá válását követően is még regisztráltathatta volna más igénylő előtt;
 • harmadrészt a domainnév üzemképtelenné válását észre kellett volna vennie, ha a domainnevet ténylegesen használta volna; úgyszintén, ha fontos volt Önnek ez a domainnév, akkor nem értjük miért nem figyelt oda, hogy újra legyen regisztráltatva (akár rajtunk keresztül, akár máson keresztül);
 • negyedrészt Ön nem hosszabbított (se nálunk, se másnál), erről mi egyáltalán nem tehetünk, sőt a kiküldött értesítésekre sem reagált se Ön, se az Ön által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó, aki címére az értesítéseket küldtük (az értesítések kiküldése akár részünkről, akár a tőlünk független nyilvántartó szervezet részéről egy segítség, noha a kiküldésért felelősséggel se mi, se ők nem tartoznak).

Panaszával kapcsolatos sarkalatos pontok:

 • Nem nálunk, azaz nálunk nem fizetett elő fenntartásra/hosszabbításra, de nálunk reklamált, nem az Ön szerződött partnerének.
 • Az Ön által megadott adminisztratív kapcsolattartó email címére küldött több értesítésünkre sem reagált. Ezen cím helyességéért Ön felelős, ezt igényléskor jognyilatkozatban is kijelentette. Adminisztratív kapcsolattartója minden email értesítésünket megkapta, egyikre sem reagált. (Más kérdés, és nem értjük Önt, miért tette így, de az Önnel szerződött szolgáltató egy email címét adta meg kapcsolattartónak, ami véleményünk szerint nyilvánvalóan rendkívül célszerűtlen megoldás.)
 • Nem mi töröltük a nevet, hanem az felszabadult, miután a nyilvántartó szervezet hosszabbítás híján törölte.
 • A domainregisztrációs szabályzat szerint a domainhez tartozó zónának működőképesnek kell lenni, erről a domainhasználónak gondoskodnia kell. Ha Ön használja ténylegesen a domaint, akkor nem maradhatott volna észrevétlen, hogy nem működik a zóna.
 • Ön hozzánk vagy bármely regisztrátorhoz, azok viszonteladóihoz fordulhatott volna domainfenntartását meghosszabbítása érdekében.

Megemlítem, hogy .hu alatti domainnév felhasználója nagyon védett helyzetben van, ténylegesen használt domainnév gyakorlatban csak a domainhasználó többszörös gondatlansága következtében veszhet el, vagy valamilyen csalárd vagy erőszakos módon (pl. erőszakkal aláíratnak vele a domainnévről lemondó nyilatkozatot). Ha valaki számára fontos egy domainnév, akkor nálunk, mint regisztrátornál ráadásul olyan szolgáltatások is előfizethetők, melyek még plusz védelmet biztosítanak a domainhasználóknak, mint például díj ellenében kérhető lejáratkor postai értesítés, sőt akár a domainhasználó keresése, sőt felkutatása is, ha megadott kapcsolattartó adatain nem érnénk el. Sőt különleges domainnév fenntartási védelmi megoldások is elérhetők, melyek egyedülállóak és maximális védelmet biztosítanak.

Mint előfizető természetesen Ön nem támaszthat velünk szemben kifogást, viszont mint jogképes személy bárkit, aki perképes, így minket is, bármiért okkal vagy oknélkül, alaptalanul vagy valamilyen ürüggyel vagy okkal be tud perelni.

Ezért tájékoztatjuk, hogy jogvitát kezdeményezhet ellenünk a székhelyünk szerint illetékes bíróságon, cégünk székesfehérvári székhelyű, cégadataink itt találhatja meg: https://integrity.hu/cegadatok/.

Természetesen, ha elveszti a pert, vagy a jogvita során kárt/költséget okoz nekünk, akkor ennek megtérítését Öntől követelni fogjuk, szükség esetén bírósági úton. Ettől nem tekinthetünk el.

INTEGRITY Kft.

akkreditál .hu regisztrátor

– domainregisztráció, webhoszting, szerverhoszting, virtualizáció, szoftverfejlesztés –

 

További információ:

Mit tehet, hogy elkerülje domainnevének elvesztését:

 • Válasszon megbízható, jóhírnévnek örvendő regisztrátort. Ügyfélszolgálatunk készséggel tájékoztatja, hogy az INTEGRITY-nél miért számíthat kiemelkedő szintű és megbízhatóságú szolgáltatásra. Kérjük, forduljon hozzánk bizalommal és bátran kérdezzen és tájékozódjon!
 • Gondoskodjon arról, hogy a kapcsolattartókhoz megadott email címekre, különösen a domainnév adminisztratív kapcsolattartó email címére küldött értesítések ne maradjanak olvasatlanul vagy figyelmenkívül hagyva! –  valamint ezen email címek biztosan működjönek is.
 • Domainnevet érintő minden adatváltozást időben és gondosan jelentsen be, vezettessen át a .hu nyilvántartásban, valamint ellenőrizze, hogy nyilvántartásban adatai helyesen szerepelnek-e.
 • Az előfizetők, domainhasználók maguk is gondosan tartsák nyilván, hogy domainneveik mikor járnak le!
 • Fontos neveknél olyan plusz szolgáltatások sorát veheti, mely még akkor is kellő védelmet jelent, ha mint domain használó nem megfelelő gondossággal járna el vagy hiba történne, pl. nem működnének kapcsolattartó email címeik.
 • Az egyik legbiztosabb megoldás, hogy domainnevét több évre, annak várható maximális használati élettartamára fizeti elő vagy akár ún. élettartam előfizetés is köthető (noha 10 évnél hosszabb időtartamra nem kínálunk hosszabbítást árlistáinkon, egyedi igényre adunk akár hosszabb időtartamú fenntartásra is ajánlatot vagy ún. élettartam előfizetést is kérhet).

Domainfenntartási plusz szolgáltatásaink:

 • plusz email értesítések (a szokásos 3 előzetes és a nyilvántartói értesítéseken kívül);
 • postai értesítő, többszörös postai értesítő;
 • SMS értesítő (eleve többszörös);
 • telefonon keresés (eleve többszörös);
 • ezen előbbiek kombinálhatóak is;
 • előfizető/domain használó keresése, vagy akár felkutattatása;
 • kérhet élettartam regisztrációt;
 • sőt vannak még különleges, speciális esetekre szóló biztosítékként szolgáló megoldásaink is.

Ügyfélszolgálatunkon a plusz szolgáltatásokról kérje tájékoztatásunkat és a kívánt plusz szolgáltatásokra árajánlatunkat.[1] Ön alatt Ön, mint egykori domainhasználó vagy az Ön által képviselt (szervezet, mint) egykori domainhasználó értendő