Virtuális datacenter

A virtuális datacenter olyan szolgáltatás, melyben a szolgáltató által biztosított erőforrásokból gazdálkodva az előfizető maga építheti fel virtuális kiszolgáló rendszerét, ezen belül virtuális szervereket hozhat létre, indíthat, leállíthat, átkonfigurálhat, virtuális hálózatokat hozhat létre, virtuális eszközeit ezen hálózatokon összekapcsolhatja, külső hálózatokhoz kapcsolhatja a virtuális datancenteren belül létrehozott tűzfalakon keresztül.

A virtuális datacenter szolgáltatás ún. cloud IaaS (Infrastructure as a Service) szolgáltatás, melyre jellemző a használat alapú díjfizetés (pay-as-you go), illetve a részben átalány, részben használat alapú díjfizetés.

A virtuális datacenter szolgáltatás során az INTEGRITY rendkívül magas rendelkezésre állást, nagy hibatűrést, széles skálázhatóságot és ügyfél általi menedzselhetőséget kínál (webes és REST API felületekkel).

A virtuális datacenter szolgáltatás public cloud infrastruktúra szolgáltatás, melyben a fizikai eszközökön az előfizetők osztoznak, így ez egy osztott (shared) szolgáltatás. Noha osztottak a fizikai erőforrások, azok garantáltak is az előfizetők számára. Az INTEGRITY alternatívaként ún. privát cloud szolgáltatást is nyújt, melynél a fizikai eszközök részben, vagy majdnem egészében egy előfizetőhöz vannak rendelve, az eszközöket jellemzően az előfizető bérli (az eszközök az előfizető számára dedikáltak). Adott igények, körülmények, a kiszolgálandó célok és rendszer alapján dönthető el, hogy adott esetben public vagy a privát cloud megoldást érdemes választani. A privát cloud bizonyos méret felett lehet csak gazdaságos, míg a public cloud megoldás kis és nagyméretű rendszerek esetén is alkalmazható. Gyakran a kétféle megoldás együttes alkalmazása adja a célszerű megoldást.