PHP beállítások, modulok

A dinamikus webhoszting szolgáltatás keretében lehetőség van PHP kódok használatára, futtatására. Az osztott webhoszting szolgáltatás keretei között nincsen mód arra, hogy bármilyen PHP beállítás, modul használható legyen. A biztonságot szem előtt tartva határoztuk meg a használható modulok és beállítások listáját. Egyes beállítások az adminisztrációs felületen a PHP Configuration / PHP beállítások pont alatt megtekinthetőek, módosításuk Ügyfélszolgálatunktól kérhető (pár beállítás elvégzését csak díj ellenében tudjuk elvégezni azok biztonsági kockázata miatt).

PHP beállítások

 

PHP alap paraméterek
Paraméter neve Értéke
allow_call_time_pass_reference On
allow_url_fopen Off
allow_url_include Off
always_populate_raw_post_data Off
arg_separator.input &
arg_separator.output &
asp_tags Off
auto_append_file
auto_globals_jit On
auto_prepend_file
browscap
default_charset utf-8
default_mimetype text/html
define_syslog_variables Off
detect_unicode Off
disable_classes
disable_functions apache_child_terminate, apache_setenv, define_syslog_variables, dl, disk_free_space, disk_total_space, diskfreespace, fileinode, escapeshellarg, escapeshellcmd, exec, highlight_file, ini_alter, ini_restore, max_execution_time, openlog, passthru, pcntl_exec, popen, pclose, posix_getpwnam, posix_getpwuid, posix_kill, posix_mkfifo, posix_setpgid, posix_setgid, posix_setsid, posix_setuid, proc_close, proc_get_status, proc_nice, proc_open, proc_terminate, set_time_limit, shell_exec, show_source, symlink, syslog, system, virtual
display_errors Off
display_startup_errors Off
doc_root
docref_ext
docref_root
enable_dl Off
error_append_string
error_log error_log
error_prepend_string
error_reporting 6135
expose_php On
extension_dir /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626
file_uploads On
highlight.bg #FFFFFF
highlight.comment #FF8000
highlight.default #0000BB
highlight.html #000000
highlight.keyword #007700
highlight.string #DD0000
html_errors On
ignore_repeated_errors Off
ignore_repeated_source Off
ignore_user_abort Off
implicit_flush Off
include_path .:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php
log_errors On
log_errors_max_len 1024
magic_quotes_gpc Off
magic_quotes_runtime Off
magic_quotes_sybase Off
mail.force_extra_parameters
max_execution_time 60
max_file_uploads 20
max_input_nesting_level 64
max_input_time 30
max_input_vars 2000
memory_limit 256M
open_basedir
output_buffering Off
output_handler
post_max_size 128M
precision 16
realpath_cache_size 16K
realpath_cache_ttl 120
register_argc_argv On
register_globals Off
register_long_arrays On
report_memleaks On
report_zend_debug On
safe_mode Off
safe_mode_exec_dir
safe_mode_gid Off
safe_mode_include_dir
sendmail_from
sendmail_path /usr/sbin/sendmail -t -i
serialize_precision 100
short_open_tag On
SMTP localhost
smtp_port 25
sql.safe_mode Off
track_errors Off
unserialize_callback_func
upload_max_filesize 128M
upload_tmp_dir /home/FELHASZNÁLÓNÉV/upload/
user_dir
variables_order EGPCS
xmlrpc_error_number 0
xmlrpc_errors Off
y2k_compliance On

 

Változtatható PHP beállítások

 

PHP változtatható paraméterek
Paraméter neve Alapértéke
default_charset utf-8
always_populate_raw_post_data Off
display_errors Off
log_errors On
log_errors_max_len 1024
short_open_tag On
sql.safe_mode Off
track_errors Off
magic_quotes_gpc Off
magic_quotes_runtime Off
output_buffering Off
zlib.output_compression Off
allow_url_fopen Off

 

Díj ellenében módosítható beállítások

 

Díj ellenében módosítható PHP paraméterek
Paraméter neve Alapértéke Díja
register_globals Off 10.000,- Ft + ÁFA max. 1 évre.*
allow_url_include Off 10.000,- Ft + ÁFA 1 évre.**

* Évközbeni megrendelése esetén konfigurációs díjként fizetendő, mely az alkalmazott éves díjjal egyezik meg, és az alapszolgáltatás legközelebbi fordulónapjáig tartalmazza az éves díjat. 5.4-es PHP verziótól nem áll módunkban biztosítani.

** A paraméter beállítása előtt egyszeri, megkezdett óránként 10.000,- Ft + ÁFA bevizsgálási díj ellenében elvégezzük a weboldal kódjának kötelező bevizsgálását, amelyet követően indokolt esetben 10.000,- Ft + ÁFA éves előfizetési díj ellenében tudjuk beállítani a paramétert. Évközbeni megrendelése esetén konfigurációs díjként fizetendő, mely az alkalmazott éves díjjal egyezik meg, és az alapszolgáltatás legközelebbi fordulónapjáig tartalmazza az éves díjat.

PHP modulok

 

PHP modul neve
bcmath
bz2
calendar
ctype
curlSSL
date
dom
ereg
exif
filter
ftp
gd
gettext
hash
homeloader
iconv
imagick
imap
ioncube
json
libxml
mbregex
mbstring
mcrypt
mysql
mysqli
openssl
pcre
PDO
pdo_mysql
pdo_sqlite
phar
posix
reflection
session
simpleXML
soap
sockets
SPL
sqlite3
standard
timezonedb
tokenizer
TTF
uploadprogress
xml
xmlreader
xmlrpc
xmlwriter
xsl
zip
zlib