INTEGRITY Kft B2B (business-to-business), üzleti előfizetők számára, fogyasztók kizárása

Az INTEGRITY Kft. elsősorban üzleti előfizetők számára nyújt szolgáltatást,
• továbbá bármilyen nem természetes személy (szervezet, illetve jogi személy) számára
• továbbá mindazon természetes személyek számára, akik kereskedelmi, üzleti, szakmai, kézműipari célokból eljárva vesznek igénybe szolgáltatást (azaz azoknak, akik nem fogyasztók).

Az INTEGRITY Kft. fogyasztóknak nem értékesít szolgáltatást, bizonyos alább megadott kivételekkel.

Fogyasztón olyan természetes személyt értünk, aki kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy szakmai tevékenységén kívül eső célokból jár el (kívánja igénybe/előfizetni venni vagy igénybe/előfizeti veszi valamely szolgáltatásunkat), pontosabban az alábbi rendelet szerinti definíció szerint értjük a fogyasztó fogalmát:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/2065 rendelete (2022. október 19.) a digitális szolgáltatások egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv módosításáról (digitális szolgáltatásokról szóló rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) (továbbiakban, mint ‘DSA rendelet’ hivatkozunk erre a jogszabályra) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32022R2065

Kivételek:

Európai Unión kívüli igénybe vevők, egészen pontosan
olyan igénybe vevők részére kínált közvetítő szolgáltatásokra vonatkozik, amelyeknek, illetve akiknek a letelepedési helye nem az Unióban található vagy akik, illetve amelyek nem az Unióban találhatók (akik nem esnek a 2022/2065 rendelete hatálya alá, lásd e rendelet 2. cikk (1) pontját).

Ha valaki fogyasztó, de nem fogyasztónak állította vagy állítja be magát, akkor azt nem fogyasztóként kezeljük (mi nem tudjuk megbízhatóan vizsgálni, és nem is kívánjuk vizsgálni, hogy valaki fogyasztó-e vagy sem, elfogadjuk a velünk kapcsolatba lépő vagy szerződő fél állítását, ha magát nem fogyasztónak mondja).

Ha valaki még a DSA rendelet hatályba lépése előtti időben kötött velünk szerződést a fogyasztó, akkor számára lehetőséget biztosítunk, hogy valamely általa választott viszonteladó partnerünkön keresztül továbbra is igénybe vegye a szolgáltatást, és átmenetileg biztosítjuk számára a már előfizetett szolgáltatást, de annak hosszabbítását már tipikusan nem kívánjuk biztosítani. Nem fogyasztóként, aki korábban fogyasztó volt továbbra is hosszabbíthat nálunk előfizetést és új előfizetést is köthet (pl. egyéni vállalkozók, ügyvédek, szakmai előfizetők, kézműipari tevékenységet végzők stb., illetve bárki aki kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy szakmai tevékenységén kívül eső célból vagy célokból kívánja igénybe venni valamely szolgáltatásunkat, illetve bárki aki nem tartozik a DSA hatálya alá, mint a fent meghatározott Európai Unión kívüli igénybe vevő).

2024. február 17.