Online2 adatkezelési tájékoztató

Az INTEGRITY Kft. (továbbiakban mint “INTEGRITY”, illetve ”Adatkezelő”) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kizárólag az ajánlatkérések és megrendelések teljesítésének, továbbá az ehhez kapcsolatos kötelezettségek céljából kezeli az elektronikus .hu domain regisztrációs webáruházban regisztrált felhasználók személyes adatait.

Az INTEGRITY olyan személyes adatokat kezel, amelyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenek, valamint a cél elérésére alkalmasak, a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

 

Az Adatkezelő adatai:

neve: INTEGRITY Kft.

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Gyetvai utca 6.

postacíme: 8000 Székesfehérvár, Gyetvai utca 6.

telefonszáma: +36 1 450-26-60

e-mail címe: off _ addr + 2016 05 17 004356 @ integrity.at

további adatai: https://cegadatok.integrity.hu/

 

Az adatkezelés jogalapjául szolgáló jogszabályok és jogalap:

Az INTEGRITY elektronikus .hu domain regisztrációs webáruház felületén keresztül végzett adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozik. Az adatkezelés jogalapja az adatközlő hozzájárulása.

 

Az érintettek köre:

a webáruház regisztrált felhasználói. A felhasználó regisztrációnál vagy regisztráció nélküli rendeléskor kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak jelent tájékoztató szerinti kezeléséhez.

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

A kezelt adatok a felhasználók által a regisztrációhoz és megrendeléshez megadott adatok, melyek az ajánlatkérések és megrendelések teljesítéséhez szükségesek. Az adatkezelés célja az ajánlatkérések és megrendelések teljesítése és számlázás.

 

Az adatkezelés időtartama:

Személyes adatot az INTEGRITY csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezel, a cél, hogy a regisztrált felhasználók adatait addig őrizze meg, amíg a felhasználó a regisztráció megszüntetését nem kéri (adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja), valamint a szolgáltatásnyújtás időtartamáig, illetve azon túl 1 évig az adatokat az INTEGRITY megőrzi, olyan adatokat melyeket törvény szerint tovább kell őrizni, addig őriz, ameddig az őrzésük törvényi kötelezettség.

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás:

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az INTEGRITY munkatársai, valamint a megrendelés teljesítésben szükséges személyek. INTEGRITY csak olyan egyéb kivételes esetben adja át a felhasználók adatait harmadik félnek, amikor ezt jogszabály teszi kötelezővé (pl. bírósági eljárás vagy nyomozás esetén).

 

Adatbiztonsági intézkedések:

Az INTEGRITY a megadott személyes adatokat a székhelyén, valamint a telephelyén található szervereken tárolja. A személyes adatok tárolásához más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

 

A felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az adatközlő kérelmezheti az adatkezelőnél

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja személyes adatait, illetve ezek törlését kérheti.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban a törvényes határidőn belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

A felhasználó a fentebb megadott módokon tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelő személyes adatot a jelen tájékoztatóban leírtaktól eltéről célra használná, továbbítaná.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége:

Ha a regisztrált felhasználó jogellenes adatkezelést vélelmez, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (https://www.naih.hu) fordulhat.


A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt érhető el.