Támogatási politika

Az INTEGRITY nyitott közvetlen gazdasági tevékenységén túl is támogatni célokat, kezdeményezéseket, szervezeteket, de elsősorban saját elhatározásból támogat vagy karol fel célokat vagy másokat, bár támogatási kérések előtt is nyitottak vagyunk, ha az megfelel támogatási politikánknak.
Mielőtt az INTEGRITY támogatását kéri, kérjük az alábbiakat tanulmányozza át:
Az INTEGRITY diszkrecionális hatáskörben támogat, ill. támogathat szervezeteket, célokat, projecteket, magánkezdeményezéseket. Az INTEGRITY tipikusan nem támogat támogatási politikáján kívül eső célokat, szervezeteket.
Az INTEGRITY pénzbeli adománnyal nem támogat másokat.
Az INTEGRITY jelentős kedvezményt vagy kivételesen akár ingyenességet biztosíthat az általa preferált körnek és céloknak (a 3-6. pontnak mind és az 1. vagy 2. pontnak teljesülnie kell):

 1. a szervezet: emberi jogi, tudományos, informatikai vagy diákszervezet, ateista szervezet;
 2. a cél: emberi jogok érvényesítése, szólásszabadság, sajtószabadság, erőszakszervezetek és túlhatalom elleni védelem, abortusz szabadság, dohányzás elleni küzdelem, tudományos kutatás vagy ismeretterjesztés, fertőző betegségek elleni küzdelem a fejlődő világban;
 3. a szervezet világi célú, pártsemleges;
 4. a szervezet nem állami, ill. alapítói közül nincs állami vagy állami tulajdonú szervezet, történelmi egyház vagy ilyen által alapított szervezet;
 5. a szervezet működése és gazdálkodása átlátható, nyomon követhető, a szervezet nem örvend rossz hírnek;
 6. a támogatás nem irányulhat konkrét személy vagy személyek segítésére (kivétel politikai üldözöttek segítése).

Az INTEGRITY (induló) vállalkozásoknak is nyújthat kedvezményt, ha a vállalkozás partneri, viszonteladó kapcsolatba kíván lépni vagy lépett az INTEGRITY-vel. E kedvezmény lehet hitelben nyújtott szolgáltatás (megfelelő garanciák mellett), know-how stb.
Támogatási kérést csak e-mailen fogadunk el, az e-mail szükséges, hogy tartalmazza:

 • a támogatás kérő pontos nevét, székhelyének címét, bírósági bejegyzésének számát, dátumát, adószámát (ha rendelkezik ilyennel);
 • kontakt személy nevét, elérési adatait, közte e-mail címét és telefonszámát;
 • a szervezet (ill. támogatást kérő) bemutatását (ill. honlapjának címét);
 • a kért támogatást;
 • indoklást, hogy a kért támogatás és szervezet megfelel az INTEGRITY támogatási politikájának.

Támogatási kérés kizárólag a sponsor@integrity.hu címre küldhető, telefonon információt nem elérhető.
Támogatási kérés esetén cégszerűen aláírt kérelmet, ill. igazoló dokumentumokat is kérhetünk.
Az INTEGRITY diszkrecionálisan bárki támogatási kérését elutasíthatja vagy ignorálhatja.
Kérjük, ne keressék az INTEGRITY-t a támogatási politikájának nem megfelelő esetekben! – Sajnáljuk, de szélessebb kört és további célokat nem áll módunkban támogatni.
További információ: sponsor@integrity.hu.