PHP beállítások

PHP BEÁLLÍTÁSOK:

A dinamikus webhoszting szolgáltatás keretében lehetőség van PHP kódok használatára, futtatására. Az osztott webhoszting szolgáltatás keretei között nincsen mód arra, hogy bármilyen PHP beállítás, modul használható legyen. A biztonságot szem előtt tartva határoztuk meg a használható modulok és beállítások listáját. Egyes beállítások a weboldalhoz tartozó .htaccess file-ban módosíthatóak, mások Ügyfélszolgálatunktól kérhetőek. Utóbbiak közül pár beállítást pedig csak különdíj ellenében tudunk elvégezni azok biztonsági kockázata miatt.

PHP PARAMÉTEREK:

PHP paraméterek
Paraméter neve értéke
allow_url_fopen On (szabadon módosítható)
allow_url_include Off
always_populate_raw_post_data 0 (szabadon módosítható)
arg_separator.input &
arg_separator.output &
asp_tags Off
auto_append_file no value
auto_globals_jit On
auto_prepend_file no value
browscap no value
default_charset UTF-8 (szabadon módosítható)
default_mimetype text/html
disable_classes no value
disable_functions apache_child_terminate, apache_setenv, define_syslog_variables, dl, disk_free_space*wp, disk_total_space, diskfreespace, fileinode, escapeshellarg, escapeshellcmd, exec, highlight_file, ini_alter, ini_restore, max_execution_time, openlog, passthru, pcntl_exec, popen, pclose, posix_getpwnam, posix_getpwuid, posix_kill, posix_mkfifo, posix_setpgid, posix_setgid, posix_setsid, posix_setuid, proc_close, proc_get_status, proc_nice, proc_open, proc_terminate, set_time_limit*wp, shell_exec, show_source, symlink, syslog, system, virtual
display_errors Off (szabadon módosítható)
display_startup_errors Off
doc_root /home/CSOMAGID/public_html
docref_ext no value
docref_root no value
enable_dl Off
enable_post_data_reading On
error_append_string no value
error_log /home/CSOMAGID/logs/DOMAINNEV_php.error.log
error_prepend_string no value
error_reporting 6135 (szabadon módosítható)
exit_on_timeout Off
expose_php On
extension_dir /opt/cpanel/ea-php56/root/usr/lib64/php/modules
/opt/cpanel/ea-php70/root/usr/lib64/php/modules
/opt/cpanel/ea-php71/root/usr/lib64/php/modules
/opt/cpanel/ea-php72/root/usr/lib64/php/modules
/opt/cpanel/ea-php73/root/usr/lib64/php/modules
/opt/cpanel/ea-php74/root/usr/lib64/php/modules
/opt/cpanel/ea-php80/root/usr/lib64/php/modules
/opt/cpanel/ea-php81/root/usr/lib64/php/modules
/opt/cpanel/ea-php82/root/usr/lib64/php/modules
file_uploads On
highlight.comment #FF8000
highlight.default #0000BB
highlight.html #000000
highlight.keyword #007700
highlight.string #DD0000
html_errors On
ignore_repeated_errors Off
ignore_repeated_source Off
ignore_user_abort Off
implicit_flush Off
include_path .:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php
input_encoding no value
internal_encoding no value
log_errors On
log_errors_max_len 1024 (szabadon módosítható)
mail.add_x_header On
mail.force_extra_parameters no value
mail.log no value
max_execution_time 60
max_file_uploads 20
max_input_nesting_level 64
max_input_time 30
max_input_vars 2000
memory_limit 256M
open_basedir /home/CSOMAGID
/usr/lib/php
/usr/local/lib/php
/home/session/CSOMAGID
/opt/cpanel/ea-phpXX/root/usr/share/pear/
output_buffering 0 (szabadon módosítható)
output_encoding no value
output_handler no value
post_max_size 128M
precision 16
realpath_cache_size 16K
realpath_cache_ttl 120
register_argc_argv On
report_memleaks On
report_zend_debug On
request_order GP
sendmail_from no value
sendmail_path /usr/sbin/sendmail -t -i
serialize_precision 100
short_open_tag On (szabadon módosítható)
SMTP localhost
smtp_port 25
sql.safe_mode Off (szabadon módosítható)
sys_temp_dir no value
track_errors Off (szabadon módosítható)
unserialize_callback_func no value
upload_max_filesize 128M
upload_tmp_dir /home/CSOMAGID/upload/
user_dir no value
user_ini.cache_ttl 300
variables_order EGPCS
xmlrpc_error_number 0
xmlrpc_errors Off
zend.detect_unicode On
zend.enable_gc On
zend.multibyte Off
zend.script_encoding no value

 A set_time_limit és disk_free_space függvények használatban vannak egyes Joomla/WordPress funkciók (update, bővítmény telepítés) által, melyek jelenleg a 8.0-ás PHP verziótól hibára futnak a letiltás miatt. Amíg a szoftver fejlesztői nem eszközölnek módosítást a kódban, tárhelyeinken a függvények definiálásával megkerülhető a probléma. Ehhez segítséget a Joomla és WordPress frissítés PHP8 verzió alatt oldalunkon találnak.

 Módosítható paraméterek (Ügyfélszolgálatunkon keresztül):

 • allow_url_fopen
 • always_populate_raw_post_data
 • display_errors
 • magic_quotes_gpc
 • magic_quotes_runtime
 • output_buffering
 • short_open_tag
 • sql.safe_mode
 • track_errors
 • zlib.output_compression
 • date.timezone
 • default_charset
 • log_errors_max_len
 • error_reporting

Ügyfélszolgálatunktól különdíjjal kérhető:

Különdíjjal módosítható PHP paraméterek
Paraméter neve és díjköteles értéke díja
allow_url_include: Off 15.000,- Ft + ÁFA 1 évre.*
max_execution_time > 60
(CSAK Plusz csomagban)
plusz 60 s (max. 30 perc) / 300,- Ft + ÁFA / hó vagy 3.000,- Ft + ÁFA / év
memory_limit > 256M
(CSAK Plusz csomagban)
plusz 64 M (max. 1 GB) / 1.000,- Ft + ÁFA / hó vagy 10.000,- Ft + ÁFA / év
egyéb, a szabadon módosítható, vagy a listaárral változtathatóak között nem szereplő paraméterek Pluszos csomag esetén kérje egyedi ajánlatunkat

* A paraméter beállítása előtt egyszeri, megkezdett óránként 15.000,- Ft + ÁFA bevizsgálási díj ellenében elvégezzük a weboldal kódjának kötelező bevizsgálását, amelyet követően indokolt esetben 15.000,- Ft + ÁFA éves előfizetési díj ellenében tudjuk beállítani a paramétert. Évközbeni megrendelése esetén konfigurációs díjként fizetendő, mely az alkalmazott éves díjjal egyezik meg, és az alapszolgáltatás legközelebbi fordulónapjáig tartalmazza az éves díjat.

PHP MODULOK:

PHP modulok
bcmath
bz2
calendar
ctype
curl
date
dom
enchant
ereg (5.6-os verzió)
exif
fileinfo
filter
ftp
gd
gettext
hash
iconv
imagick
imap
intl
ionCube Loader (8.0 és 8.2 alverziók alatt  nem elérhető)
json
libxml
mbstring
mcrypt (5.6, 7.0, 7.1)
mhash (5.6-os verzió)
mysql (5.6-os verzió)
mysqli
mysqlnd
openssl
pcntl
pcre
PDO
pdo_mysql
pdo_sqlite
Phar
posix
readline
Reflection
session
SimpleXML
soap
sockets
SourceGuardian
SPL
sqlite3
standard
tidy
timezonedb
tokenizer
uploadprogress (5.6-os verzió)
wddx
xml
xmlreader
xmlrpc
xmlwriter
xsl
zip
zlib